Plattläggning

La ca 40 m2 plattor, varav 10 m2 var komplettering av yta i direkt anslutning till redan existerande plattor. Ombesörjde även bortforsling av överblivna massor kund inte ville behålla.

Slutresultat