Vi har ett tydligt miljömål, att minska vår miljöpåverkan så långt det bara är möjligt

Vår fordonsflotta består av endast dieselbilar, som vi tankar med Preems ACP evolution diesel. Vilken innehåller 30 procent talldiesel.

Våra maskiner körs endast på Aspens bensin, för minimal klimatpåverkan.

Dessutom; istället för att exempelvis köra med en bensindriven motorsåg, använder vi istället ut i det längsta elsåg.


Allt avfall källsorteras innan det körs för deponi.


Vi skickar i förstahand fakturor via e-post för att minimera pappersåtgången.


Målsättningen är glasklar, varje år ska vi bli ännu bättre på att värna om miljön! Vi ska växa med miljö, nästa generation och vår personal i huvudfokus.